Prizmatik Kanallar və Spirokanallar

Materialın      Adı

Metal qalınlığı

mm

Ölçüləri mm

Uzunğulu

mm

Qiyməti

AZN

Ölçü Vahidi

1

Kvadrat kanal

0.4

100*1200

500/6000

11

M2

2

Kvadrat kanal

0.5

100*1200

500/6000

12

M2

3

Kvadrat kanal

0.6

100*1200

500/6000

14

M2

4

Kvadrat kanal

0.7

100*1200

500/6000

15

M2

5

Spirokanal

1

100*1200

500/6000

25

M2

6

Spirokanal

0.5

100*1200

500/6000

11

M2

7

Spirokanal

0.6

100*1200

500/6000

13

M2

8

Spirokanal

0.7

100*1200

500/6000

14

M2

9

Reduksion

0.4

100*1200

 

25

M2

10

Reduksion

0.5

100*1200

 

26

M2

11

Reduksion

0.6

100*1200

 

27

M2

12

Reduksion

0.7

100*1200

 

28

M2

13

Reduksion

0.8

100*1200

 

29

M2

14

Dirsək

0.4

100*1200

 

27

M2

15

Dirsək

0.5

100*1200

 

28

M2

16

Dirsək

0.6

100*1200

 

29

M2

17

Dirsək

0.7

100*1200

 

30

M2

18

Dirsək

0.8

100*1200

 

31

M2

19

Adaptor

0.4

 

 

26

M2

20

Adaptor

0.5

 

 

27

M2

21

Adaptor

0.6

 

 

28

M2

22

Adaptor

0.7

 

 

29

M2

23

Adaptor

0.8

 

 

30

M2

24

Üç çıxışlı

0.4

100*1200

 

24

M2

25

Üç çıxışlı

0.5

100*1200

 

25

M2

26

Üç çıxışlı

0.6

100*1200

 

26

M2

27

Üç çıxışlı

0.7

100*1200

 

27

M2

28

Üç çıxışlı

0.8

100*1200

 

28

M2

29

Körtəpə

0.4-0.8

 

150

25

M2

30

Mufta

0.4-0.9

 

150

25

M2

31

Xamut

0.4-0.10

 

100

25

M2

32

 

 

 

 

 

M2